Line

Line สามารถแสดงวันเกิดของผู้ใช้หรือจะไม่แสดงก็ได้

Line “แสดงวันเกิดของฉัน” — การตั้งค่าที่ได้รับผลกระทบคือวันเกิดของผู้ใช้ การตั้งค่า “แสดงวันเกิดของฉัน” และการตั้งค่า “แสดงปีเกิดของฉัน” “หลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ” — สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ การดำเนินการนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนการตั้งค่าวันเกิดสองครั้งขึ้นไปในช่วงเวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีจนถึงหลายนาที (แม้ว่าสำหรับผู้ใช้สองสามราย ปัญหานี้อาจเกี่ยวข้อง เป็นเวลานาน) ปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2020 ถึงปัจจุบัน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและระยะเวลาของปัญหามีดังนี้ พื้นที่ของแอพที่เพื่อน Line ของผู้ใช้อาจเห็นข้อมูลวันเกิดส่วนตัว: รายการ “เพื่อนวันเกิด” บนแท็บหน้าแรก…